BeCT Quality AB - Startsida

Verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar.

BeCT betyder Bergstedt Core Tools. Jag har jobbat med kvalitetsfrågor, ledningsgruppsfrågor och strategisk utveckling i olika företag, både större och mindre sedan mitten av 90-talet.

Affärsidén är att bidra med utbildning, problemlösning, coaching enligt något av nedanstående. För mindre företag kan jag bidra med praktisk k hjälp med t ex kundreklamationer, korrigerande åtgärder, interna revisioner och/eller ledningsstöd/ledningens genomgång vid ett överenskommet antal dagar Oavsett storlek på ditt företag, och (i stort sett) oavsett behov kan jag bidra till din/er utveckling.

I praktiken innebär det t ex följande:

  • Effektivisering/Genomlysning av ledningsarbete och ledningsprocesser
  • Undersökning av kundtillfredsställelse.
  • Problemlösning med hjälp av Six Sigma metodik.
  • Förbättring/Genomförande av internrevisioner
  • Utbildning i förbättringsmetoder (Core Tools)
  • Projektledning/Projektdeltagande


Om jag inte personligen kan hjälpa till så har jag flera kollegor i mitt nätverk som kan ha kunskap om just det du behöver. Kontakta mig på telefon, eller e-post för ytterligare information.

Sedan 1. mars 2016 är BeCT Quality tillsammans med ANDON AB (Göran Anderberg) licenstagare i Skandinavien för VDA-QMC som är tyska fordonsbranschens branschorganisation. Vi har nu bildat ett nytt bolag med namnet WEDEAQ Scandinavia AB där vi tillhandahåller deras utbildningar (t ex Processrevision VDA 6.3) och översätter och säljer VDA QMC:s referensmanualer och handböcker. Se länk till höger.

 

Gunnar Bergstedt

Gunnar Bergstedt