D-M-A-I-C

Det finns flera strukturerade problemlösningsmetoder, men få så kraftfulla som DMAIC

D-M-A-I-C, eller DMAIC ("Dimajk" säger somliga) betyder egentligen:

  • Define (Definiera)
  • Measure (Mäta)
  • Analyze (Analysera)
  • Control (Styra eller kontrollera)

 

DMAIC innebär ett strukturerat sätt att få fram de grundorsaker som finns till ett problem (vilka X är det som styr Y). Det som jag oftast stöter på är att det vid en problemsituation oftast finns personer som har en klar uppfattning om vad som är orsak till ett problem (och vad som inte är det). Dessa personer har ofta lång och god erfarenhet och är också ofta starka personligheter i en grupp. De har också ofta rätt, men inte alltid. DMAIC kan bekräfta en möjlig orsak, men också kullkasta vedertagna sanningar. Oavsett vilket, går det att med DMAIC att utan att lägga ned onödig tid på gissningar och det går att minska de förluster som alltid finns i samband med ett problem.

I flera kravstandarder (t ex ISO/TS 16949) finns det krav på att företag ska ha "Metoder för strukturerad problemlösning"; Six Sigma D-M-A-I-C är EN sådan metodik

Till min hjälp använder jag mig av programmet Minitab för struktur och analys av data.