Quality Support

Har ni (tillfälligt) brist på resurser för förvaltning, utveckling, eller ledning av kvalitetsarbetet ?

Då är Quality Support en Quality support är en mycket lämplig samarbetsform där vi genom ett avtal kommer överens om lämplig omfattning av praktisk hjälp. Det behöver inte vara fastställt vad den skall bestå av utan utgör enbart ett avtalat samarbete där jag (och ev i samarbete med kollegor) hjälper dig när du behöver under ett visst antal dagar under en bestämd tidsperiod. Arbetets innehåll bestäms av Er och kan t ex bestå av:

 

  • Utarbetande av arbetsinstruktioner
  • Hantering av kundreklamationer och korrigerande åtgärder.
  • Genomföra och rapportera internrevisioner
  • Hjälp med hantering av leverantörer och leverantörsproblem
  • Minska kostnader för kassationerI samarbetet ingår givetvis fri mail och telefonsupport. Se även support för uppbyggnad av ledningssystem, projektledning/projektdeltagande undersökning av kundtillfredsställelse via länkar.