Ledningsutveckling

Det är enkelt att förbättra ledningsarbetet !

Jag har under de dryga 20 år jag jobbar med ledningsfrågor och kvalitet träffat ett stort antal ledningsgrupper, platschefer, kvalitetschefer och VD:ar. Det är påfallande ofta som jag har noterat brister i ledningsarbetet i form av t ex:

 

  • Bristande beslutsunderlag
  • Bristande dokumentation
  • Oklara beslut
  • Oklar uppföljning av tagna beslut
  • Oklar prioritering av aktiviteter och projekt.
  • .....listan kan göras längre.


 Alla dessa oklarheter och brister leder egentligen att ledningsarbetet blir ineffektivt.  På c:a 1-2 dagar (+lite förberedelsetid), kan jag "ta tempen" på ert ledningsarbete och föreslå förändringar. Jag intervjuar (reviderar), ett antal personer i och i närheten av er ledningsgrupp och granskar er dokumentation och tar reda på vilken dokumentationsstruktur som ni har (hur lätt är det att hitta informationen). Jag tar reda på vilka åtgärder, aktiviteter och projekt som ni har prioriterat och jag coachar er fram till ett bättre ledningsarbete och en bättre dokumentation.