NYHETER

Tid

Nyhet

Kommentar

2015-10 Status för VDA 6.3

2015-10-17

Översättning av den tysk standarden för "Processrevision" pågår. De sista avsnitten ska översättas inom kort och korrekturläsning som beställning från tryckeri. Beställningar av svensk version kommer att kunna mottas i slutet av November 2015.

2015-10 Översättarlicens för VDA 6.3 Jag har nu ett avtal med VDA-QMC i Berlin som ger mig rätt att göra offiella översättnngar av VDA:s handböcker (på begäran).
2015-06 Certifiering för VDA 6.3 Jag har nu fullständig behörighet att utföra processrevisioner enligt VDA 6.3 (motsvarande Modul E)